Analiza vode

Mikrobiološka in kemijska analiza vode je najboljši pokazatelj kakovosti vode

Po definiciji je pitna voda tista, ki je v prvotnem stanju ali po pripravi in je namenjena kuhanju, pripravi hrane ali v druge gospodinjske namene. Zavedati pa se je potrebno, da ima pitna voda lahko različno kakovost. Zanjo je odgovoren vsak uporabnik in ne le upravljalci vodnih omrežij, zato je analiza vode vedno dobrodošla meritev.

Vedeti moramo, da ljudje danes ne pijemo vode le iz vodovodnega omrežja, ampak tudi iz lastnih vodnih zajetij in cistern, kjer pa je njena kakovost pogosto vprašljiva. Zato je mikrobiološka in kemijska analiza vode vedno priporočljiva, saj smo tako seznanjeni z njeno dejansko kakovostjo.

Kaj pomenijo mikrobiološki in kemijski parametri?

Da se lahko ugotovi kakovost vode, je obvezno potrebno opraviti natančne analize mikrobioloških organizmov in koncentracijo različnih kemijskih snovi. Glede na določbe pravilnika o pitni vodi mora vsaka analiza vode tako zajemati ugotavljanje vrednosti mikrobioloških in kemijskih parametrov.

Z mikrobiološkimi parametri se ugotavlja koncentracija mikroorganizmov, ki imajo izvor v človeških ali živalskih iztrebkih in lahko zaradi uživanja takšne vode resno zbolimo. Stopnjo onesnaženosti s kemijskimi snovmi kot so pesticidi, nitrati ali svinec, ugotavljamo s kemijskimi parametri, ki prav tako predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

Zanesljiva analiza vode poskrbi za boljšo kakovost vode

Dejstvo je, da se lahko pitna voda onesnaži kjerkoli na svoji poti od zajema, preko priprave in distribucije, do porabnika. Čeprav so nekateri mnenja, da je za kakovost vode odgovoren upravljalec vodnega omrežja, pa temu ni tako. Uporabnik je tisti, ki poskrbi za to, da pije kakovostno vodo.

Prvi korak k temu je analiza vode, ki vam bo prva povedala, ali je voda zdravstveno ustrezna. Dejstvo je, da lahko prekomerna koncentracija nevarnih mikroorganizmov in kemijskih snovi resno ogrozi naše zdravje, zato je temu potrebno nameniti posebno pozornost. Z analizo vode je to vsekakor mogoče.…