Za pogajanje in zmago na pogajanju moramo biti pripravljeni na vse, tudi na izgubo

Za pogajanje za neko ceno moramo znati in razumeti veliko stvari. Moramo se zavedati, da verjetno ne bomo dobili željene cene oziroma željenega rezultati, zato moramo biti pripravljeni na vse. Ne smemo obupati, moramo pa tudi znati reč ne.

Obstajajo različne takti pri pogajanjih, ki nam omogočajo biti boljši. Moramo znati poslušati našega sogovorca, saj glede na to lahko mi nekako podamo najboljšo možno ponudbo. Na sestanek moramo priti pripravljeni, vedeti moramo vse o naše sogovorniku predno pridemo na sestanek. Pogajanje mora biti strokovno in pa predvsem vljudno. Priporočljivo je tudi pripraviti kak osnutek pogodbe za sodelovanje. Moramo biti tudi pripravljeni odkorakati stan in v tem primeru nas ne sme biti strah izgubiti stranko. Čas je tudi zlo pomemben saj lahko uniči en dober dogovor. Moramo ugotoviti tudi če se sploh pogajamo s pravo osebo. Nikoli ne smemo sprejeti prve ponudbe. Poskrbeti moramo za to da postavljamo prava vprašanja. Pogoje se pripravi že v naprej.

Za pogajanje in zmago na pogajanju moramo biti pripravljeni na vse, tudi na izgubo

 To je nekaj zelo dobrih taktik da dobro pogajanje in uspešno sklenjeno pogodbo. So pa tudi stvari, ki niso ravno primerne pri pogajanju. Na primer izsiljevanje. Nobeno slabo izhodišče ni primerno za izsiljevanje. Moramo razlikovati predloge od žalitev. Besedo »ne« moramo znati izkoristiti in ne vzeti kot negativno besedo. Šele takrat se pravo pogajanje začne, ko oseba reče »ne«. Na pogajanju nikoli ne smemo postati osebni. Ne smemo vpletati naših čustev, saj s tem nas lahko hitro sprovocirajo na osebnem nivoju. Na tak način pride do žaljivk in nepotrebnih izpadov, ki nobenemu ne naredijo nič dobrega.

Za kakršnokoli pogajanje se moramo zelo dobro pripraviti že v naprej. Ne smemo si dopuščati nobenih negativnih energij, ki lahko močno vplivajo na naš cilj, ki ga želimo doseč. Moramo priti do rešitve, ki na koncu ustreza obema pogajalcema. Najpomembneje pa je da se ne smemo ustrašiti besede »ne«.